Etolog.se

SVERIGE: Hos Etolog.se kan du som djurägare få kvalitativ hjälp och rådgivning kring ditt djurs beteende och träning. Vi arbetar med ett  vetenskapligt arbetssätt och välbeprövade metoder och vi tycker om alla djur.  Vi finns också för din verksamhet så som klinik, zoobutik eller gymnasieskola.

ENGLISH: Etolog.se is an association of several university educated ethologists. We work with a scientific approach and methods and we like all animals. We are available for for consulting assignments and lectures in Sweden and Scandinavia.

Etolog.se