Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan arbetar med att utbilda sociala tjänstehundteam i form av besökshundar, terapihundar, vårdhundar och skolhundar. I arbetet som hundteam ställs det höga krav vad gäller rutiner och riktlinjer så väl som på hundens utbildning och förståelse för sitt arbete.

För oss är ämnet Choice Control Communication därför mycket viktigt och arbetet kring att få in detta mer i våra utbildningar pågår för fullt. För att vi ska vara säkra på att hundarna trivs i sitt arbete ser vi det som en självklarhet att lyssna på hunden, både vad gäller val av målgrupp och arbetsplats så väl som löpande under varje intervention där hunden arbetar. Att erbjudas valmöjligheter, påverka sin situation och bli lyssnad på är viktigt för att hunden ska trivas som vår kollega. Lika viktigt är det i bemötanden av de deltagare vi arbetar med. Vi är därför mycket stolta över att vara samarbetspartners för CCC2019.

https://halsanshundar.podbean.com/e/7-intervju-eva-bertilsson/terapihundskolan.se Här hittar du länk till ett avsnitt av podden Hälsans Hundar som drivs av Sara Karlberg, VD på Svenska Terapihundskolan samt Helena Eriksson, instruktör på Svenska Terapihundskolan. Avsnittet gästas av Eva Bertilsson som diskuterar hur sociala tjänstehundar kan tränas till att använda startknappar och få egna valmöjligheter.

terapihundskolan.se

Boktips – nyutgiven bok!

 

https://terapihundskolan.se/