Sveriges Hundföretagare

www.sverigeshundforetagare.se

Sveriges Hundföretagare, en branschorganisation grundad år 1983.

Sveriges Hundföretagare enar hundföretagare med etiskt hundtänk, och hög kvalitet på sina tjänster och med modern och konstant uppdaterad kunskap inom hund.

Sveriges Hundföretagare grundade
H-märket
 – en officiell kvalitetsstämpel inom hundbranschen.

De hundföretagare som är H-märkta delar organisationens etiska värdegrund och filosofi.