SWABA – Swedish Association of Behavior Analysis

The Swedish Association of Behavior Analysis welcomes everyone interested in science of behavior! Our members come from all aspects of behavior analysis – autism, animal behavior, behavior therapy, education, sports, organizational behavior management, and more!

As the national affiliated chapter, SWABA is involved in the organization of the 2019 edition of the  International conference for Behavior Analysis which takes place in Stockholm September 29-30. www.abainternational.org/events/international-2019.aspx

SWABA includes a highly active animal behavior community which runs a facebook group dedicated to discussing animal behavior from a behavior analytic perspective. Welcome to join! (Discussions mostly in Swedish) www.facebook.com/groups/SWABAdjur/

Together with Naturbruk.nu and Sveriges Akademiska Etologer, SWABA co-hosted the first Choice Control Communication conference ccc2018. We are happy to see a continuation on this important topic in ccc2019!

www.swaba.se

 

Välkommen till SWABA!

Den svenska föreningen för beteendeanalys bildades i september 1996 och har idag omkring 200 medlemmar i Sverige samt ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA men bor eller arbetar i andra länder. Sedan 2001 är SWABA ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International.

Vill Du bli medlem i SWABA? Sätt in årsavgiften 100 kr på plusgiro 56 82 79-4 eller till Swish nummer 1234583985. OBS! Kom ihåg att ange namn och e-postadress.

Vi använder din mail, och ditt namn, för att skicka ut information gällande vår verksamhet. Du kan när som helst avbryta våra utskick genom att mejla oss på info@swaba.se